Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori?

Günther Patzig

Základní otázkou Kantovy Kritiky čistého rozumu je otázka: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Ve své stejnojmenné studii představuje Günther Patzig neobyčejně precizně Kantovu odpověď na tuto otázku, na jejímž úspěšném zodpovězení závisí nejen úspěšnost projektu Kritiky čistého rozumu, ale celého Kantova založení filosofie, jež je v Kritice čistého rozumu provedeno. Pro jasnost a neotřelost jejích tezí mohou Patzigovu studii ocenit jak ti, kdo se s Kantovou filosofií teprve seznamují, tak i ti, kdo si o ní již utvořili pojem.

První vydání.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori?
published: 2003
translation: Jan Kuneš
87 pages, paperback
ISBN 80-7007-173-7