Baroko v Itálii - baroko v Čechách

Setkávání osobností idejí a uměleckých forem

Vilém Herold, Jaroslav Pánek (eds.)

Sborník přináší příspěvky ze stejnojmenného mezinárodního sympozia, uspořádaného v Praze roku 1999 Univerzitou Karlovou, Akademií věd České republiky a Nadací Fondazione Giorgio Cini v Benátkách. V roce 2003 vyšel v italštině v římském nakladatelství Il Calano. Zahrnuje nejrůznější aspekty politického, sociálního, vědeckého a kulturníhovývoje 17. a 18. století. Texty jsou přehledně členěny do tematických skupin(uvedení, politický a kulturní kontext, filosofické zdroje, hudba a divadlo,úloha slova, utváření prostoru).

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Baroko v Itálii - baroko v Čechách
published: 2003
624 pages, paperback
ISBN 80-7007-176-1