Subjektivita, intersubjektivita, objektivita

Donald Davidson

Donald Davidson patřil k nejvýznamnějším filosofům druhé poloviny dvacátého století. Tento spis (původní vyd. 2001) tvoří třetí svazek vybraných Davidsonových filosofických prací. Ústředními tématy tohoto svazku jsou problémy poznání, mysli a jazyka, především pak vztah tří druhů poznání: poznání naší mysli, poznání mysli druhých lidí a poznání předmětů a událostí ve sdíleném prostředí. Davidson zkoumá povahu každého z těchto tří druhů poznání a sleduje jak jejich souvislost, tak to, co je odlišuje. Tento svazek představuje první překlad Davidsonova díla do českého jazyka.


Kniha byla vyprodána.

publikace Subjektivita, intersubjektivita, objektivita
published: 2004
translation: Jan Kolář, Tomáš Marvan
264 pages, paperback
ISBN 80-7007-190-7