Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela

J. Moural, M. Sobotka, M. Znoj

Kniha, určená zejména studentům a příznivcům filosofie z širších kruhů veřejnosti, představuje soubor statí mapujících vývoj filosofie od 17. do 19. století. V knize jsou sebrány předmluvy, které uváděly do myšlenkového světa jednotlivých filosofů a podávaly základní interpretaci jejich díla. Autoři se rozhodli zveřejnit předmluvy pohromadě, neboť dospěli k názoru, že vytvářejí určitou mozaiku vystihující podobu novověké filosofie v jejím prvním rozběhu iniciovaném Descartem a neotřeseném ještě antimetafyzickou averzí konce 19. století. Celek doplňují stati k dílům jednotlivých filosofů (mezi nimi vyniká ta od J. Mourala o Humovi). Tento přehled dějin filosofie má pomoci pochopit přítomnost i s jejími rozpory jako dědictví evropské metafyziky. Jelikož se jedná o druhé upravené vydání, jsou všechny úpravy evidovány v závěrečné bibliografické poznámce.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela
published: 1993
268 pages, paperback
ISBN 80-7007-030-7