Formální a transcendentální logika

Edmund Husserl

Toto dílo, které Husserl vydal v roce 1929, je poslední prací o logice, které mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Problematiku, které byla věnována jeho Logická zkoumání, zde zpracoval způsobem, který odpovídá výsledné fázi jeho filosofického vývoje. Logika jakožto transcendentální musí být s to vydat počet i ze subjektivního původu svých idealizačních předpokladů a ze způsobu, jakým je soudová evidence vztažena na základní půdu zkušenosti.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Formální a transcendentální logika
published: 16th May 2007
translation: Jiří Pechar a kol.
328 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-250-9
150 Kč buy online