Nedostatek soudnosti?

Evropská a kosmopolitní otázka

Alessandro Ferrara

Název knihy v sobě skrývá dvojí význam slova soudnost. V prvním plánu odkazuje k otázce, zda dosavadní pokusy o evropské a globální uspořádání svědčí o dostatku či nedostatku soudnosti v běžném smyslu tohoto slova. Ve druhém, hlubším plánu se odkrývá Ferrarova originální interpretace soudnosti v kantovském smyslu, která již v mnohých zemích vyvolala živou diskusi.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Nedostatek soudnosti?
published: 16th October 2007
translation: Naděžda Bonaventurová, Aleš Kubeczka, Ondřej Lánský
138 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-257-8
60 Kč buy online