Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení

L’influence de l’oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine

Marcela Sedláčková (ed.)

Publikace obsahuje příspěvky přednesené na francouzsko-česko-slovenském kolokviu, které na počest francouzského filosofa Jacquesa Derridy uspořádal v březnu 2005 Filosofický ústav AV ČR. Autoři příspěvků (M. Crépon, J. Fulka, M. Goldschmit, P. Lauret, M. Marcelli, J. Pechar, M. Škop, E. Tardivelová, P. Tůma, V. Umlauf) se zabývají Derridovým dílem v kontextu současného společenskovědního a právního myšlení.

Dvojjazyčně v češtině (nebo slovenštině) a francouzštině.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení
published: 7th January 2008
304 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-258-5
118 Kč buy online