Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku

Jan Hrdina, Blanka Zilynská (eds.)

Sborník shrnuje výsledky stejnojmenného semináře věnovaného základním strukturám  církevní správy v českých zemích ve středověku. V dialogu archeologů a historiků přehodnocuje starší představy o vzniku farní sítě v Čechách a prezentací databázového projektu Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách rozvíjí moderní přístupy ke zpracování sériových pramenů k církevním dějinám 14. a 15. století.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku
published: 17th January 2008
212 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-262-2
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 8
70 Kč buy online