Vynález věcí

O Platónově hypotéze idejí

Karel Thein

Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a tím, co je možné vytvořit. Platónova teorie poznání a jeho kosmologie jsou z tohoto hlediska dvěma obory, jejichž výstřednost odráží z různých úhlů postavení člověka v kosmu. Se slavnou hypotézou idejí zacházejí tyto obory zcela odlišně, v obou případech však za předpokladu svobody lidského i božského rozumu. Díky podrobnému čtení několika platónských dialogů se ukazuje, jak lidé poznávají vlastnosti věcí a jak vzniká sám svět jako božský artefakt.

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
S. 237-268 (kapitola 3-3.2)

 

Recenze:

Jirsa, Jakub, "Čtvrtý obraz", in: Reflexe 37, v tisku
Boháček, Kryštof, "Roztříštěná realita heterogenních idejí: znepokojivá upřímnost Platónova", in: FČ 2009/4
Boháček, Kryštof, "Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: pluralita podrobená Sókratovu 'elenchu'", in: FČ 2009/5 (zpráva z minikolokvia Vynález věcí?)

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Vynález věcí
published: 17th April 2008
518 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-278-3
190 Kč buy online