Centrum medievistických studií - badateství, doktorandská výchova, mezinárodní spolupráce 1998-2008

Petr Sommer, Pavel Soukup

Dne 26. srpna 1998 vzniklo Centrum medievistických studií jako místo spojující vědeckou (Akademie věd ČR) a pedagogickou instituci (Univerzita Karlova). Hlavním cílem bylo ustanovit koncepci spojující tradici univerzity s ideou badatelství akademie věd. CMS tedy mělo poskytnout prostor pro bádání v doktorském a postgraduálním studiu v disciplínách věd o středověku, organizovat mezinárodní bádání zejména s cílem navazování osobních badatelských kontaktů a mělo podporovat a organizovat badatelská setkání. Jádro CMS vytvořilo asi 20 odborných vědeckých pracovníků či spolupracujících doktorandů. Okolo nich funguje skupina téměř 100 externích spolupracovníků, kteří pomáhají zajišťovat náročné badatelské medievistické projekty, na kterých se CMS podílí. Tito externisté zastupují významná univerzitní a badatelská pracoviště z celé republiky, čímž v praxi potvrzují, že integrační úloha CMS široce překračuje hranice zakladatelských institucí. Publikace mapuje domácí i zahraniční úspěchy Centra, stejně jako dosažené cíle za 10 let jeho existence.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Centrum medievistických studií - badateství, doktorandská výchova, mezinárodní spolupráce 1998-2008
published: 27th August 2008
108 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-284-4