Interkulturní dialog o lidských právech

Západní, islámské a konfuciánské perspektivy

Marek Hrubec (ed.)

Kniha se filosofickým způsobem vyrovnává se současnými nadnárodními střety pomocí analýzy lidských práv. Nabízí vhled do sporu o lidská práva z hledisek, která reprezentují různé kulturní a civilizační okruhy. Přináší filosofické rozbory (politických, sociálních a kulturních) lidských práv ze západních, islámských a čínských perspektiv.

Kniha byla vyprodána.

publikace Interkulturní dialog o lidských právech
published: 3rd September 2008
492 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-282-0