Sociální kritika v éře globalizace

Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů

Marek Hrubec a kol.

Kniha se zaměřuje na nerovnosti a konflikty, které přináší ekonomická globalizace a globální kapitalismus. Jedná se o pronikavé rozbory klíčových příčin, důsledků a řešení daných problémů na pomezí oborů filosofie, sociologie a politologie.

Kniha byla vyprodána.

publikace Sociální kritika v éře globalizace
published: 24th October 2008
482 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-286-8