Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty

Augustin Smetana

Publikace obsahuje autobiografii významného českého filosofa Augustina Smetany
(1814-1851), dosud nepublikované poznámky k německé filosofii klasického období (od Kanta po Hegela a Herbarta) a ukázky ze Smetanovy korespondence. Přestože je Smetanovo vyprávění poznamenáno dobovou a církevní dikcí, představuje zajímavý pohled na významné historické okamžiky (Smetanova účast v revoluci 1848), stejně jako do politického, vysokoškolského a kulturního prostředí. Kniha po více než čtyřech desetiletích navazuje na dva vydané svazky sebraných spisů Augustina Smetany. Životopisný Příběh jedné exkomunikace je uveřejněn v novém českém překladu, další texty a korespondence jsou zpřístupněny dvojjazyčně - v německém originálu a českém překladu.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty
published: 6th November 2008
788 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-276-9
200 Kč buy online