Politiky přátelství

Jacques Derrida

Jacques Derrida vychází z Aristotelovi připisovaného výroku „Ach přátelé, není přátel“. Ve své Etice Eudémově Aristotelés spojuje do jedné konfigurace přátelství, poznání a smrt. Tuto konfiguraci pak konfrontuje s Nietzscheho výrokem „Přátelé, není přátel!“. Významný filosof se tak zamýšlí nad nejrůznějšími podobami pojmu přátelství od antiky po jeho současnost.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Politiky přátelství
published: 1994
translation: Karel Thein
32 pages, paperback
ISBN 80-7007-050-1
series: Parva philosophica / volume 3