Metafyzika antiindividualismu

Tomáš Hříbek

Většina současných filosofů má za to, že intencionální mentální stavy (přání, přesvědčení, ...) jsou tělesné stavy: duše je tělo. Zastávají tedy stanovisko materialismu. Moderní materialismus však naráží na řadu problémů, přičemž fatálním se ukazuje především střet s teorií psychologického antiindividualismu (či externalismu). Ústřední část knihy je věnována podrobné kritice řešení, která se snaží najít kompromis mezi oběma pozicemi. Kniha je první monografií, tematizující vztah materialismu a antiindividualismu, a může sloužit i jako úvod do současných diskusí ve filosofii mysli.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Metafyzika antiindividualismu
published: 15th December 2008
336 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-289-9
125 Kč buy online