Civilizační analýza

Evropa a Asie opět na rozcestí

Johann Arnason

Kniha je zasvěceným úvodem do základní problematiky, pojmosloví a hlavních tematických okruhů civilizační analýzy. Zahrnuje také originální rozbory otázek týkajících se Evropy a východní Asie, jejich specifické úlohy ve světových dějinách a jejich cesty k modernitě.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Civilizační analýza
published: 2nd November 2009
translation: Alena Bakešová
148 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-307-0