Proměny historiografie vědy

Daniel Špelda

Monografie Proměny historiografie vědy popisuje metodologické proměny vědeckého oboru, který se zabývá zkoumáním dějin vědy – historiografie vědy. Kniha načrtává dějiny historiografie vědy od počátečních podob zájmu o dějiny vědy v 17. století až po současnou profesionální historiografii vědy. Dále představuje základní metody, obvyklé přístupy a nejčastější témata, které se v historiografii vědy objevují. Pokouší se rovněž vysvětlit, proč byly některé metodické přístupy odmítnuty, a představit důvody, které vedly k přijetí nových metodologických zásad a principů. A konečně chce poukázat na to, že při zkoumání dějin vědy mohou úspěšně spolupracovat přírodovědné a humanitní obory. Práce je pojata spíše deskriptivně a výkladově. Neklade si za cíl představit závaznou metodologii nebo normativní metateorii historie vědy, ale chce věrohodně a na základě řady příkladů popsat proměny historiografie vědy a její metody, přístupy a témata. Nejedná se tedy o metodickou příručku určenou pro běžnou badatelskou praxi v oblasti zkoumání dějin vědy, ale spíše o základní přehled o dějinách a stavu oboru.

Ukázky z knihy (v pdf):

English Summary

 

Recenze:

Tatiana Sedová, "Daniel Špelda: Proměny historiografie vědy", in: FILOZOFIA 2011/8

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Proměny historiografie vědy
published: 29th December 2009
346 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-310-0
113 Kč buy online