Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie

Ivan Chvatík (ed.)

Svazek sestavený ze studií fenomenologických filosofů zabývajících se již delší dobu myšlením Jana Patočky pokrývá tematicky celé Patočkovo dílo. Pozornost přispěvatelů je zaměřena především na to, co je ve filosofii Jana Patočky originálního, ať už je to jeho kritika zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla nebo jeho velkého pokračovatele Martina Heideggera, či Patočkův vlastní pozitivní filosofický přínos, jakým je jeho učení o „třech pohybech lidské existence“, teorie „negativního platonismu“, rozvrh „asubjektivní fenomenologie“ a z těchto pozic rozpracovaná post-metafyzická filosofie dějin a analýza odkazu, který stará Evropa zaniklá ve světových válkách minulého století může nabídnout dnešnímu globalizovanému světu. Kniha vznikla při příležitosti 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí tohoto velkého českého filosofa. Je vhodným průvodcem Patočkovou filosofií.

Publikace byla vyprodána.

publikace Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie
published: 8th January 2010
copublisher: OIKOYMENH
560 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-311-7