Poznámky o barvách

Ludwig Wittgenstein

Poznámky o barvách, jeden z posledních Wittgensteinových textů, jsou ojedinělou ukázkou „případové studie“, v níž se pojednává o konkrétním předmětu. Wittgenstein se zaměřuje na „jazykové hry“, které s barvami hrajeme. Z této perspektivy řeší tradiční otázku počtu základních barev, probírá různé kontexty (různý smysl), v nichž o „barvách“ hovoříme, nebo zvažuje možnou kulturní relativitu slovníků barev. Velkou pozornost věnuje také s barvami úzce spjatému fenoménu barvosleposti. Poznámky o barvách předvádějí šíři a rozmanitost významů, kterých v našem každodenním jazyce výrazy pro barvy nabývají, a v tomto ohledu jsou přímou antitezí jednotné koncepce barvy jako obecné formy předmětů, kterou Wittgenstein předložil ve svém prvním velkém díle, Logicko-filosofickém traktátu.

Recenze:

Tomáš Došek, "Ludwig Wittgenstein. Poznámky o barvách", in: Pro–Fil, 2010 (Vol 11)/1
Jakub Mácha, "Ludwig Wittgenstein: Poznámky o barvách", in: Filosofický časopis 2012/2

 

publikace Poznámky o barvách
published: 14th May 2010
translation: Ondřej Beran
144 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-323-0
179 Kč buy online