Kosmopolitismus

Základní ideje globálního uspořádání

Robert Fine

Britský sociální teoretik R. Fine ve své studii navazuje na Kanta, Hegela, Hannah Arendtovou a další autory a nabízí originální rozbor pojetí kosmopolitního uspořádání, které je výzvou pro všechny badatele zabývající se problémy a řešeními současného světového řádu.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Kosmopolitismus
published: 6th May 2011
translation: Otakar Vochoč
276 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-346-9
80 Kč buy online