Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho

Marc Richir

Jedna z ústředních kapitol Richirovy knihy Fenomény, čas a bytí se soustřeďuje na analýzu pozdní Merleau-Pontyho filosofie (zejména Viditelného a neviditelného). Její význam tkví ve dvou ohledech. Jednak představuje důležitý příspěvek k merleau-pontyovským interpretacím, jmenovitě k notoricky obtížné otázce Merleau-Pontyho pojetí esence, a jednak v ní lze sledovat, jakým způsobem Richir, jeden z nejvýznamnějších žijících francouzských fenomenologů, zde z merleau-pontyovského východiska začíná koncipovat vlastní fenomenologický projekt, který dojde naplnění v jeho dalších spisech.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho
published: 10th May 2011
translation: Josef Fulka
40 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-344-5
series: Parva philosophica / volume 18
27 Kč buy online