Moc a její symbolika ve středověku

Martin Nodl, Andrej Pleszcyński (eds.)

Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech, během soudních procesů či při rituálech slavnostních vjezdů do panovnických měst.

Texty v češtině, polštině a angličtině.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Moc a její symbolika ve středověku
published: 22nd July 2011
176 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-351-3
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 13
70 Kč buy online