Korektiv Masarykovy filosofie

Zdeněk Novotný

T. G. Masaryk je všeobecně uznáván jako politik a státník, avšak jako filosof je považován za prakticky zaměřeného eklektika. Tato kniha ukazuje významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie, zvláště ve vztahu k Humovi a jeho skepsi, která jej ovlivnila více než filosofie I. Kanta. Masaryk opakovaně konstatoval, že Hume v něm krotil Platóna, korigoval jeho filosofické směřování a vedl jej ke kritičnosti a střízlivosti, označované později jako realismus či konkretismus. Kniha podává vyčerpávající kritický přehled řešení problému vztahu Masaryka a Huma v dosavadní masarykovské literatuře a v systematické části přesvědčivě ukazuje, v čem skutečně Hume Masaryka inspiroval a kde Masarykovy odpovědi na otázky anglického myslitele zůstaly otevřené.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Korektiv Masarykovy filosofie
published: 17th August 2011
180 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-349-0
68 Kč buy online