Z příhodného

Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii

Martin Nitsche

Monografická studie uvádí čtenáře do myšlenek klíčového díla Heideggerovy pozůstalosti, Příspěvků k filosofii (Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis; 1936). Nabízí interpretaci klíčových motivů tohoto díla, mimo jiné i termínů Ereignis (příhodné) a Da-sein (bytí-tu). Při výkladu je kladen důraz na Heideggerovo využití fenomenologické metody při deskripci bytí jako příhodného; studii lze proto číst také jako úvahu o ontologickém dosahu fenomenologie. Vzhledem k tomu, že perspektivním stanovištěm fenomenologické metody je vždy (konkrétní) člověk, končí studie přiblížením Heideggerova výkladu bytnosti člověka z příhodného (vom Ereignis).


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Recenze:

Aleš Novák, Filosofický časopis 4/2012

publikace Z příhodného
published: 23rd September 2011
196 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-343-8
75 Kč buy online