Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra

Pavel Soukup

Kniha se věnuje úloze kazatelství v tzv. českém reformním hnutí zhruba mezi lety 1360 a 1420. Sleduje metody používané pro výklad a šíření božího slova a jejich význam pro formulaci reformního programu. Na příkladu latinských univerzitních kázání mistra Jakoubka ze Stříbra zkoumá konstrukci kazatelského textu a pracovní nástroje používané husitskými mistry při výkladu Bible.

publikace Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra
published: 10th February 2012
438 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-359-9
270 Kč buy online