Franz Kafka a perspektiva minority

Petr Kouba, Tomáš Pivoda (eds.)

Jednotlivé příspěvky zkoumají především dílo Franze Kafky, ale i Kleista, Flauberta, Sacher-Masocha nebo Prousta v rámci hranic vytčených filosofickými koncepcemi francouzských myslitelů Deleuze a Guattariho. Jejich společné práce jsou totiž neoddělitelně spjaty právě s reflexí Kafkových textů, ať již jde o téma menšinové literatury v knize Kafka – Za menšinovou literaturu nebo o problém menšiny, zkoumaný ve významném díle Tisíc plošin.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Franz Kafka a perspektiva minority
published: 10th December 2012
165 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-363-6
65 Kč buy online