Cesta k pramenům smyslu

Genetická fenomenologie Edmunda Husserla

Michal Ajvaz

Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza není jen jednou z oblastí fenomenologie, ukazuje se jako nepostradatelná pro plné určení smyslu ve všech dalších oblastech. Jako vodítko při svém výkladu autor zvolil sledování geneze subjekt-predikátového vztahu.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Summary
Úvod

publikace Cesta k pramenům smyslu
published: 17th December 2012
374 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-375-9
285 Kč buy online