Hledání české filosofie

Erazim Kohák, Jakub Trnka (eds.)

Kniha představuje v jednadvaceti statích některé důležité postavy moderního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny dvacátého století až do současnosti. Přesvědčivě ukazuje, že novodobá česká filosofie se zdaleka nevyčerpává jmény Masaryka a Patočky, nýbrž vyrůstá z práce celé řady myslitelů, kteří ve vzájemném dialogu i tvůrčím osamění formovali její hlavní témata a celkové zaměření.


Ukázky z knihy (v pdf):
Předmluva
Summary
Obsah

publikace Hledání české filosofie
published: 13th May 2013
388 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-388-9
225 Kč buy online