Filosofie Louise Althussera

O filosofii, která chtěla změnit svět

Petr Kužel

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj jeho filosofie od období šedesátých let až po jeho pozdní filosofii tzv. aleatorního materialismu z let osmdesátých. Zabývá se Althusserovým výkladem Marxe, koncepcí ideologických státních aparátů i Althusserovými názory na události května 1968. Jeho myšlení zasazuje do intelektuálního a politického kontextu.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Resumé
Úvod
Předmluva
Obsah knihy

publikace Filosofie Louise Althussera
published: 15th September 2014
406 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-417-6
250 Kč buy online