Kapitalismus: mýtus jednoho slova

Politické eseje

Břetislav Horyna

Kniha je souborem originálních esejů o krizovém stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných dominantních politických a hospodářských doktrín hledá příčiny rozštěpení světové pospolitosti, strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demokratického vládnutí, jež ohlašují nezbytnost systémové změny západní kapitalistické civilizace.

publikace Kapitalismus: mýtus jednoho slova
published: 15th September 2014
300 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-418-3
185 Kč buy online