Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.

Pětadvacetileté výročí od událostí roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Kniha přibližuje téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a ukazuje možné budoucí (transformační a revoluční) vývojové trajektorie. Obsahuje transdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních a kulturních studií.


Publikace byla vyprodána.

publikace Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?
published: 5th October 2014
copublisher: VEDA
285 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-413-8