Od spravedlivé války ke spravedlivému míru?

Etapy a šance procesu dějinného poučení

Bernhard Sutor

Kniha přibližuje vývoj rozborů „spravedlivé války“ v evropské politické filosofii a etice. Německý politický teoretik a etik Bernhard Sutor objasňuje pojetí spravedlivého mírového soužití a odpovídá na následující aktuální otázky: Proč si lidstvo, srostlé dnes v osudové globální společenství, světovou válku už nemůže dovolit? Jaké cesty vedou k uspořádání, které by zabraňovalo válkám a umožňovalo pokojné urovnávání konfliktů?

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Předmluva
Obsah knihy

publikace Od spravedlivé války ke spravedlivému míru?
published: 15th March 2015
translation: Petr Babka
304 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-421-3
195 Kč buy online