Rozpory a alternativy globálního kapitalismu

Polemika

Martin Solík (ed.)

Kniha se zabývá tématem sociálních, ekonomických a politických rozporů globálního kapitalismu. Věnuje se zneuznání různých sociálních skupin, analyzuje jejich úsilí o spravedlnost a odkrývá nové společenské alternativy. Obsahuje polemiku s liberálním a neoliberálním stanoviskem. Diskuse navazuje na kritickou teorii globální společnosti a politiky, kterou formuloval Marek Hrubec. Kniha je určena jak čtenářům zajímajícím se
o filosofii, politologii, sociologii a globální studia, tak i dalším zájemcům o současné společenské konflikty.

publikace Rozpory a alternativy globálního kapitalismu
published: 5th August 2015
copublisher: VEDA
304 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-431-2
180 Kč buy online