Etika péče

Osobní, politická a globální

Virginia Held

Etika péče je nový a dynamicky se rozvíjející směr morální filosofie. Zatímco tradiční etické systémy zaměřují svou pozornost především na činy a vlastnosti jednotlivců, etika péče vyzdvihuje morální význam vzájemných vztahů osob a skupin. Tato kniha představuje etiku péče jako svébytnou normativní teorii. Virginia Held, jedna z hlavních představitelek tohoto etického směru, v ní objasňuje charakteristické znaky péče a vysvětluje, v čem se etika péče liší od tradičních etických koncepcí, jako jsou kantovská etika, utilitarismus a etika ctností.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod

publikace Etika péče
published: 13th April 2016
translation: Petr Urban
314 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-447-3
260 Kč buy online