Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku

Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.)

Kolektivní monografie Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku zahrnuje jedenáct studií českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuálové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncepty, jež byly součástí kázání a jejichž prostřednictvím ovlivňovali soudobé společenské představy a přispívali k formování specifické pozdně středověké zbožnosti.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod
Summary

publikace Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku
published: 2nd June 2016
152 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-451-0
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 16
130 Kč buy online