Kacíři, barbaři a nepřátelé

Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku

Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová

Jak vznikaly představy o druhých ve středověku a jak byly dále předávány? Jak vypadaly středověké stereotypy a přetrvaly některé do dneška? V jakých kategoriích vůbec středověký člověk o druhém přemýšlel? Odlišnosti mezi různými skupinami a to, jak je
s nimi nakládáno, jsou tématem aktuálním nejen badatelsky, ale i celospolečensky. Autoři této knihy se zaměřili na problematiku vnímání rozdílnosti a stereotypizace ve 14. a
15. století, přičemž hlavní důraz kladli na prostor českých zemí a jejich středoevropského okolí. Shromážděné studie zkoumají socio-kulturní fenomény, které působily jako impulz pro definování „druhého“ (např. hereze), stejně jako topické a žánrové prostředky, jež do utváření tohoto obrazu vstupovaly. Rozmanitost analyzovaných textů (teologické spisy, polemická literatura, cestopisy a geografická pojednání, kroniky, rytířské biografie, veršované skladby) umožnila sledovat formy medializace představ o druhých i jejich proměny v závislosti na kontextu.  Ústřední témata publikace – náboženská, etnická a politická odlišnost – jsou tak zkoumány jako dobově podmíněné jevy; obecnější mechanismy jejich utváření a předávání však mohou působit překvapivě aktuálně.


Publikace byla vyprodána.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Summary
Předmluva

 

Recenze:

Marek Zágora, "Praha: Kacíři, barbaři, nepřátelé – publikace o odlišnostech a stereotypech v pozdním středověku"

 

publikace Kacíři, barbaři a nepřátelé
published: 2nd December 2016
304 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-456-5