Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil a kol.

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané, tváří v tvář dynamickým procesům v globalizujícím se světě, ohledávají své tradice, někdy s obavami či povrchně, jindy kriticky a s entuziasmem. Zvláštní kapitolu v dějinách evropských kontaktů s alteritou, tj. se státními či náboženskými entitami v Africe, Asii a Americe, reprezentuje fenomén františkánství se svým obrovským intelektuálním dědictvím. Právě proto vznikla i tato kolektivní monografie, jejímž cílem je některé tyto specifické projevy františkánské (křesťanské, evropské, západní) existence připomenout a inovativně poodkrýt.

publikace Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"
published: 15th December 2016
140 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-469-5
series: Europaeana Pragensia / volume 9
150 Kč buy online