Otázka po realitě a možnost metafysiky

Honnefelder Ludger

Kdy označujeme něco jako reálné ? Co znamená pojem realita ? Sledujeme-li diskusi o realismu a antirealismu, jak je veden v analytické filosofii, shledáme, že otázka po realitě neznamená jen otázku, zda existují události nebo věci vně našeho vědomí a zda těmto událostem nebo věcem náleží vlastnosti a struktury, které trvají nezávisle na našem myšlení, nýbrž i otázku, zda tyto reality anebo věci, respektive jejich vlastnosti a struktury, trvají nezávisle na našem myšlení i mluvení.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Otázka po realitě a možnost metafysiky
published: 1995
translation: Jiří Fiala
24 pages, paperback
ISBN 80-7007-069-2
series: Parva philosophica / volume 8
15 Kč buy online