Imaginace a forma

Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi

Ivan Landa, Jan Mervart a kol.

Studie zahrnuté v tomto svazku jsou shromážděny u příležitosti životního jubilea, devadesátých narozenin Josefa Zumra. Přímo či volněji rozpracovávají témata utvářející svébytnou tradici českého emancipačního myšlení, na kterou Zumr ve svém díle navazuje a o jejíž aktualizaci se významně zasloužil. Jedná se o tradici vyrůstající z politické interpretace platónského realismu, jež byla později obohacena nejen o hegelovský moment dějinnosti, ale zároveň o marxistickou představu člověka a plného uskutečnění jeho možností.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Úvod
Summary

publikace Imaginace a forma
published: 20th March 2018
415 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-500-5
285 Kč buy online