Kritická teorie a sociální média

Mezi emancipací a komodifikací

Thomas Allmer

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku sociálních médií z hlediska kritické teorie společnosti. Ukazuje jak limity, tak emancipační potenciál sociálních médií ve vztahu k novým výzvám společností a technologií. Toto globální digitální prostředí přitom analyzuje vzhledem k možnostem komunikace a společně sdíleného prostoru sítí. Kniha je vhodná především pro zájemce o sociální, ekonomickou a politickou teorii a filosofii, sociologii a mediální studia.

publikace Kritická teorie a sociální média
published: 4th September 2019
translation: Miluš Kotišová
359 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-578-4
240 Kč buy online