Traktáty a receptáře

Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka. Díl první a druhý

Antonín Novák (ed.)

Publikace zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích. Zahrnuje celkem 36 samostatných textů, které jsou řazeny chronologicky a sahají do období od 8. do počátku 18. století. Kniha je určena širší odborné veřejnosti, i proto jsou jednotlivé recepty v nutných případech doplněny krátkými vysvětlivkami nebo komentáři; za příslušnými odstavci jsou pak umístěny odkazy na recepty a popisy obdobného charakteru.

Publikace byly vyprodány.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

 

Oba díly jsou dostupné jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a PDF.

publikace Traktáty a receptáře
published: 19th August 2020
translation: Antonín Novák
copublisher: Národní památkový ústav
914 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-634-7 a 635-4