Numismatický sborník 32 (č. 2)

Jiří Militký (ed.)

Do tohoto svazku Numismatického sborníku byly zařazeny následující studie:

Jiří Lukas: Nález denárů Břetislava I. na Levém Hradci (okres Praha-Západ) v roce 1889 (Deniers of Břetislaus I found in Levý Hradec (Prague-West district) in 1889)

Jiří Militký - Ondřej Černohorský - David Vích: Raně novověký depot mincí z Plchůvek (okr. Ústí nad Orlicí) (Early Modern coin hoard from Plchůvky (Ústí nad Orlicí district))

Vojtěch Brádle: Oběživo v Čechách první poloviny 18. století ve světle hromadných nálezů mincí (Coins in circulation in Bohemia in the first half of the 18th century in light of coin hoards)

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Numismatický sborník 32 (č. 2)
published: 9th December 2019
143 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-589-0
271 Kč buy online