René Descartes a české baroko

Stanislav Sousedík

Ohlas Descartových spisů v českých zemích je spojen především se jménem emauzského opata Jana Caramuela z Lobkovic. Napsal obsáhlé Připomínky ke karteziánským Meditacím, jejichž rukopis byl nedávno objeven a vydán v Itálii. Publikace obsahuje překlad vybraných částí Připomínek, Caramuelův životopis, komentář a úvahu o celkovém rázu recepce karteziánství v 17. století v našem prostředí.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace René Descartes a české baroko
published: 1996
48 pages, paperback
ISBN 80-7007-081-1
series: Parva philosophica / volume 9
25 Kč buy online