Aktivní hranice v Evropě

Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru

Karel Müller (ed.)

Kniha, která představuje teoretický koncept aktivní hranice zasazený do obecnějšího rámce evropeizačních procesů, shrnuje závěry z výzkumu dvou trojzemních euroregionů (Nisa a Šumava) z let 2017–2019. Jeho součástí bylo reprezentativní dotazníkové (online) šetření mezi starosty a starostkami příhraničních obcí a 50 polostrukturovaných rozhovorů s aktéry přeshraniční spolupráce. Koncept aktivní hranice je zde pojímán jako kulturní veřejný statek, který vytváří příznivé předpoklady k veřejnému učení, sociální integraci a překonávání předsudků i historických křivd.

publikace Aktivní hranice v Evropě
published: 19th July 2021
176 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-686-6
series: Europaeana Pragensia / volume 12
190 Kč buy online