Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii

Abdolkarím Sorúš

Abdolkarím Sorúš je nejvýznamnějším soudobým perským islámským filosofem, jehož dílo je recipováno jak v muslimském světe, tak mimo něj. Monografie představuje Sorúšovo dílo překlady pěti stěžejních textů jeho filosofie náboženství a polické filosofie (Expanze a kontrakce náboženského vědění, Expanze prorocké zkušenosti, Kam směřuje náboženství v moderní době?, Mléko a cukr: O důvodu pro náboženský intelektualismus, Radikální sekularismus) a je opatřena rozsáhlým úvodem vědecké pracovnice Centra globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Zory Hesové.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Summary

publikace Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii
published: 30th September 2021
translation: Zora Hesová, Magdaléna Bánská
159 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-690-3
150 Kč buy online