Jubilate et bibite

Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant

Daniela Čadková, Jakub Čechvala, Eliška Poláčková, Alena Sarkissian a kol.

Publikace v rozsahu třinácti studií se zabývá interdisciplinárním výzkumem recepce antiky v evropské kultuře s cílem postihnout co nejvíce aspektů recepce antické kultury od nejstarších dob přes středověkou a renesanční kulturu až po současnost. Autoři jednotlivých kapitol se je snažili pojmout způsobem, který je „medúzovsky“ zneklidňující v tom smyslu, že překračuje dosavadní pohledy na určitá konkrétní témata, přitahuje pozornost k dosud nezpracovaným tématům nebo jiným způsobem útočí na badatelské jistoty. Publikace je věnována životnímu jubileu prof. Bažanta, který uvedl jako jeden z prvních disciplínu recepčních studií do prostředí českého výzkumu antiky.

publikace Jubilate et bibite
published: 26th October 2020
292 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-638-5
300 Kč buy online