Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství

Kapitoly z encyklopedie

Radka Fialová, Jiří Hoblík (eds.)

Encyklopedie vychází ve své prvotní, pilotní verzi. Je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky a vychází ze základního výzkumu, který zároveň rozvíjí kritickou diskusi se současným mezinárodním bádáním. Na vybraných tématech, zpracovaných jako encyklopedická hesla, zkoumá předpoklady dějin západního myšlení, kultury a náboženství, jež se formovaly v helénistickém a navazujícím období. Výběr hesel odpovídá stadiu vývoje encyklopedie, která zahrnuje zčásti základní obecná hesla, jež se vztahují k danému období, a zčásti speciální hesla, v nichž se odráží specializace jednotlivých přispěvatelů.

 

Ukázky z knihy:

Obsah

 

K dispozici pouze jako e-kniha ve formátech PDF, ePub a Mobi.

publikace Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství
published: 28th December 2023
701 pages
ISBN 978-80-7007-761-0
380 Kč buy online