Technologický úděl

J.-J. Salomon

Autor se v monografii zabývá nejen základními dimenzemi technických činností, technických artefaktů, jejich užití (i možného zneužití), ale poukazuje i na neméně důležité dimenze lidské, společenské, kulturní a etické; zdůrazňuje potřebu respektovat jistá omezení. V závěrečných kapitolách vysvětluje, že vývoj tohoto světa, který se pro člověka stal také „novou přírodou“, a proto „novým přirozeným světem“, je společenským procesem.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Technologický úděl
published: 1997
translation: Ivana Holzbachová
288 pages, paperback
ISBN 80-7007-097-8
83 Kč buy online