Proč na klimatickém rozvratu záleží

Rupert Read

Britský filosof Rupert Read tematizuje jako nejnaléhavější problém dneška změnu klimatu a ohrožení naší planety. Jestliže skutečně rychle směřujeme k zániku naší civilizace v podobě, jak ji dosud známe, nesmíme podle Reada před celoplanetární krizí zavírat oči, naopak si musíme uvědomit, jak neudržitelná je současná (klimatická) politika. Civilizace však ještě není ztracená, naději na její transformaci autor spatřuje v realistickém, lokálním a komunálním klimatickém aktivismu.

 

to be published: November 2024
translation: Sylva Ficová
paperback
series: Today’s World (Dnešní svět) / volume 11