Spor o spravedlnost

Josef Velek (ed.)

Sborník je sestaven ze statí autorů, kteří patří do širšího kontextu současné německé filosofie: Klaus Günther, Peter Fischer, Peter Koller, Otfried Höffe, Rudiger Bubner, Günter Figal. Autoři ve svých úvahách zastávají velmi odlišná filosofická stanoviska, a přinášejí tak nové pohledy na problematiku sociální filosofie.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Spor o spravedlnost
published: 1997
168 pages, paperback
ISBN 80-7007-115-X